Trang chủ / Articles by: administrator102

Lịch học tháng 3/2024

Lịch học tháng 3.2024 tại các Trung tâm Lịch học tháng 3.2024 tại trụ sở chính

Lịch công tác tuần từ 26/02 đến 03/3/2024

PDF.Lịch công tác tuần từ 26.02 đến 03.3.2024

Lịch công tác tuần từ 19/02 đến 25/02/2024

Lịch công tác từ 19/02 đến 25/02/2024

Công khai công tác Tài chính Quý IV năm 2023

Thuyết minh Quý 4 Thuyết minh sử dụng DT năm 2023 Phu bieu cong khai dieu chinh du toan

Lịch công tác tuần từ 05/02 đến 18/02/2024

Lịch công tác từ 05.02 đến 18.02.2024

Lịch học tháng 02/2024

Lịch học tháng 02.2024 tại các Trung tâm Lịch học tháng 02.2024 tại trụ sở chính

Lịch công tác tuần từ 29/01 đến 04/02/2024

PDF.Lịch công tác tuần từ 29.01 đến 04.02.2024

Lịch học tháng 01/2024 lớp Chăn nuôi – Thú y K20

Lịch học tháng 01.2024 lớp Chăn nuôi Thú y K20

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hướng tích cực trong dạy nghề cho đối tượng học sinh 9+
Trường Trung cấp KT-KT&DL Ninh Binh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 4/3023
Giải thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lớp Hướng dẫn du lịch K6

Lịch học

Lịch học tháng 3/2024

Lịch học tháng 02/2024

Lịch học tháng 01/2024

Lịch học tháng 12/2023

Lịch học tháng 11/2023

Video


Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình tuyển sinh các hệ Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Đại học – Thạc sĩ liên tục trong năm!

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình