Đảng bộ Trường Trung cấp KT-KT và Du lịch Ninh Bình triển khai tham dự cuộc thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNET

Thực hiện công văn số 269-CV/BTGTU ngày 23/10/2019 của Ban tuyên giáo tỉnh Ninh Bình. Đảng bộ Trường Trung cấp KT-KT và Du lịch Ninh Bình triển khai tham dự cuộc thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNET đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên và người lao động trong nhà trường. Cụ thể theo công văn 269 như sau: Công văn 269 về việc tham dự cuộc thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNET