Trang chủ / Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình

Ngày 27/8/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 350/QĐ-LĐTBXH về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...

BAN GIÁM HIỆU

  HIỆU TRƯỞNG: Th.s Nguyễn Xuân Cảnh Phụ trách chung Phụ trách đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính Điện thoại: 0983.170.763 E-mail: nxcanhnb@gmail.com...

Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của trường thực hiện theo Thông tư Số: 14/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hướng tích cực trong dạy nghề cho đối tượng học sinh 9+
Trường Trung cấp KT-KT&DL Ninh Binh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 4/3023
Giải thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lớp Hướng dẫn du lịch K6

Lịch học

Video


Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình tuyển sinh các hệ Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Đại học – Thạc sĩ liên tục trong năm!

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình