Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 03/02/2020 đến 09/02/2020)