Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)