Trang chủ / Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 27/4/2020 đến 03/5/2020)

PDF. Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 27.4.2019 đến 03.5.2020)

Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 30/3/2020 đến 05/4/2020)

PDF. Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 30.3.2019 đến 05.4.2020) (2)

Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 23/3/2020 đến 29/3/2020)

PDF. Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 23.3.2019 đến 29.3.2020)

Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 16/3/2020 đến 22/3/2020)

PDF. Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 16.3.2019 đến 22.3.2020)

Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 09/3/2020 đến 15/3/2020)

PDF. Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 09.3.2019 đến 15.3.2020)

Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 02/3/2020 đến 08/3/2020)

PDF. Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 02.3.2019 đến 08.3.2020)

Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 24/02/2020 đến 01/3/2020)

PDF. Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 24.02.2019 đến 01.3.2020)

Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 10/02/2020 đến 16/02/2020)

PDF. Lịch công tác tuần Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 10.02.2019 đến 16.02.2020)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đại Hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ Thuật và Du lịch Ninh Bình chào cờ đầu tuần Tháng 9/2019
Học sinh trường trung cấp kinh tế kỹ thuật du lịch
Học sinh trường trung cấp kinh tế kỹ thuật du lịch

Lịch công tác

  • Lịch công tác tuần (từ 27/9/2021 đến 03/10/2021)
    Lịch công tác tuần (từ 20/9/2021 đến 26/9/2021)
  • Lịch công tác tuần (từ 13/9/2021 đến 19/9/2021)
    Lịch công tác tuần (từ 06/9/2021 đến 12/9/2021)
  • Lịch công tác tuần (từ 30/8/2021 đến 05/9/2021)
    Lịch công tác tuần (từ 09/8/2021 đến 15/8/2021)

Video


Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình tuyển sinh các hệ Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Đại học – Thạc sĩ liên tục trong năm!

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình