Lịch học Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình từ 09/9/2019 đến 15/9/2019