Mẫu đơn Đăng ký học nghề ngắn hạn – Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ Thuật và Du lịch Ninh Bình