Giấy mời tham dự tổng kết các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11