Kế hoạch số 60 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Trường Trung cấp KT-KT và Du lịch Ninh Bình

Có thể bạn quan tâm