Lịch học Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 23/8/2021 đến 29/8/2021)

Lịch học từ 23.8 đến 29.8.2021
[embeddoc url=”http://tcktktdl.edu.vn/wp-content/uploads/2021/08/Lich-hoc-tu-23.8-den-29.8.2021.pdf”]