BAN GIÁM HIỆU

 

HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN XUÂN CẢNH


Phụ trách chung – Phụ trách phòng Tổ chức hành chính

SĐT: 0983.170.763

E-mail: nxcanhnb@gmail.com

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế

 

 

Phó hiệu trưởng: NGUYỄN CẢNH ÂN

Phụ trách Phòng Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên, Khoa cơ bản

SĐT: 0989.365.299

E-mail: canhannb@gmail.com

Trình độ: Thạc sĩ Khoa học máy tính

 

Có thể bạn quan tâm