Trang chủ / Danh mục công khai

Công khai công tác Tài chính Quý I năm 2024

Thuyết minh công khai Quý I-2024 Công khai Quý I-2024

Công khai công tác Tài chính Quý IV năm 2023

Thuyết minh Quý 4 Thuyết minh sử dụng DT năm 2023 Phu bieu cong khai dieu chinh du toan

Công khai công tác Tài chính Quý III và 9 tháng năm 2023

thuyết minh quý 3 Công khai quý 3 thuyết minh 9 tháng công khai 9 tháng

Công khai công tác Tài chính Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Công khai Quý 2 Thuyết minh Quý 2-2023 Công khai 6 tháng Thuyết minh 6 tháng đầu năm 2023

Quyết định giao dự toán NSNN năm 2023

QĐ công khai dự toán 2023

Công khai Thông báo thẩm định Quyết toán ngân sách năm 2022

Quyết định 182 Biểu mẫu kèm theo

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hướng tích cực trong dạy nghề cho đối tượng học sinh 9+
Trường Trung cấp KT-KT&DL Ninh Binh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 4/3023
Giải thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lớp Hướng dẫn du lịch K6

Lịch học

Video


Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình tuyển sinh các hệ Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Đại học – Thạc sĩ liên tục trong năm!

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình