Trang chủ / Chưa phân loại

Lịch công tác tuần từ 25/3 đến 31/3/2024

PDF.Lịch công tác tuần từ 25.3 đến 31.3.2024

Lịch công tác tuần từ 01/5 đến 07/5/2023

PDF.Lịch công tác tuần từ 01.5 đến 07.5.2023

Thông báo giờ làm việc mùa Hè năm 2023

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình thông báo giờ làm việc mùa Hè như sau: Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi...

Lịch công tác tuần từ 03/4 đến 09/4/2023

PDF.Lịch công tác tuần từ 03.4 đến 09.4.2023

Văn bản Quy định chung

Luật GDNN số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 (HL: 01/7/2015); Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của trường gồm: 1. Hội đồng trường; 2. Hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng (không quá 02 phó hiệu trưởng); 3. 02 phòng: Phòng Đào tạo, Phòng...

Quy trình đảm bảo chất lượng

STT Tên quy trình Mã hóa 01 Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng QT5/KTKTDL-ĐBCL 02 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo QT6/KTKTDL-ĐT 03 Quy trình...

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2024 SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

Thông báo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021

Kế hoạch tuần lễ hưởng ứng phòng chống thiên tai năm 2021

Lịch công tác tuần (từ 14/12/2020 đến 20/12/2020)

Lịch công tác tuần từ 14.12 đến 20.12

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hướng tích cực trong dạy nghề cho đối tượng học sinh 9+
Trường Trung cấp KT-KT&DL Ninh Binh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 4/3023
Giải thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lớp Hướng dẫn du lịch K6

Lịch học

Video


Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình tuyển sinh các hệ Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Đại học – Thạc sĩ liên tục trong năm!

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình