Lịch học Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình từ 16/9/2019 đến 22/9/2019