Lịch học Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình từ 23/9/2019 đến 29/9/2019