Quyết định số 31 của Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2020

Có thể bạn quan tâm