Hướng tích cực trong dạy nghề cho đối tượng học sinh 9+

Trong những năm gần đây, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung tâm GDNN – GDTX đã được chú trọng từ phía lãnh đạo của các trung tâm thông qua những chương trình hướng nghiệp cho học sinh như tư vấn tại sân trường, Hội chợ việc làm…… Hiệu quả của việc định hướng nghề nghiệp tuy chưa cao nhưng trong quá trình học nghề, giáo viên của trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng đã tạo cho các em những hứng thú nhất định khi kết hợp lý thuyết, thực hành môn học, mô đun thông qua trải nghiệm thực tế. Ninh Bình được cho là một nơi đáng đến để trải nghiệm trong mắt các du khách quốc tế cũng như du khách trong nước. Vì vậy nghề Hướng dẫn du lịch cũng là một trong những ngành đào tạo trọng điểm của nhà trường cũng như của tỉnh nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp , công ty lữ hành hoặc nhà hàng, khách sạn. Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã liên kết với các trung tâm GDTX-GDNN đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch với tiêu chí “ Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc “. Cho đến nay, nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp và các trung tâm GDTX-GDNN đã đào tạo được nguồn nhân lực nghề Hướng dẫn du lịch đáng kể cho địa phương. Dưới đây là một số hình ảnh đi trải nghiệm, thực tế môn học của các em học sinh lớp HDDL K8 của trung tâm GDTX – GDNN tỉnh Ninh Bình: