Trang chủ / Lịch học

Lịch học tháng 5/2024

Lịch học tháng 5.2024 tại các Trung tâm Lịch học tháng 5.2024 tại trụ sở chính

Lịch học tháng 4/2024

Lịch học tháng 4.2024 tại các Trung tâm Lịch học tháng 4.2024 tại trụ sở chính.

Lịch học tháng 3/2024

Lịch học tháng 3.2024 tại các Trung tâm. Lịch học tháng 3.2024 tại trụ sở chính.

Lịch học tháng 02/2024

Lịch học tháng 02.2024 tại các Trung tâm. Lịch học tháng 02.2024 tại trụ sở chính

Lịch học tháng 01/2024 lớp Chăn nuôi – Thú y K20

Lịch học tháng 01.2024 lớp Chăn nuôi Thú y K20

Lịch học tháng 01/2024

Lịch học tháng 01.2024 tại các Trung tâm Lịch học tháng 01.2024 tại trụ sở chính

Lịch học tháng 12/2023

Lịch học tháng 12.2023 tại các Trung tâm Lịch học tháng 12.2023 tai trụ sở chính

Lịch học tháng 11/2023

Lịch học tháng 11.2023 tại trụ sở chính Lịch học tháng 11.2023 tại các Trung tâm

Lịch học tháng 10/2023

Lịch học tháng 10.2023 tại các Trung tâm Lịch học tháng 10.2023 tại trụ sở chính

Lịch học tháng 9/2023

Lịch học tháng 9.2023 tại các Trung tâm Lịch học tháng 9.2023 tại trụ sở chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hướng tích cực trong dạy nghề cho đối tượng học sinh 9+
Trường Trung cấp KT-KT&DL Ninh Binh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 4/3023
Giải thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lớp Hướng dẫn du lịch K6

Lịch học

Video


Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình tuyển sinh các hệ Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Đại học – Thạc sĩ liên tục trong năm!

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình