Liên hệ

 

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình

Địa chỉ: Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 02293.884.330 * 098.77.45.669
Email: pdt.ktktdlnb@gmail.com