Trang chủ / Quyết định

Quyết định số 252 về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai năm 2021

Quyết định sô 252 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai năm 2021

Quyết định 247/QĐ-TCKTKTDL về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

QĐ 247 thành lập hội đồng khoa học và đào tạo

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các tổ Phòng chống dịch Covid-19

Quyết định 174- Thành lập Ban chỉ đạo, chống dịch Covid-19 Phân công nhiệm vụ Quyết định 175- Thành lập các tổ an toàn Covid-19

Quyết định 161 về việc ban hành Quy chế làm việc nhà trường

QĐ số 161 về việc ban hành Quy chế làm việc

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh – Kế hoạch tuyển sinh năm 2021

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2021 Kế hoạch tuyển sinh năm 2021

Quyết định thành lập – Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai năm 2021

Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống thiên tai 2021 Phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo phòng chống thiên tai

Thông báo 258 về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng nhà trường

Thông báo 258 về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng nhà trường

Thông báo số 103 – Thông báo tuyển sinh năm 2020

Thông báo số 103 – Thông báo tuyển sinh năm 2020

QĐ số 94 về việc Tổ chức huấn luyện cho tiểu đội tự vệ nhà trường năm 2020

QĐ số 94 về việc Tổ chức huấn luyện cho giáo viên, cán bộ công nhân viên thuộc tiểu đội tự vệ nhà trường năm 2020

Quyết định số 98 về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng Tuyển sinh năm 2020

QĐ số 98 về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng Tuyển sinh năm 2020

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đại Hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ Thuật và Du lịch Ninh Bình chào cờ đầu tuần Tháng 9/2019
Học sinh trường trung cấp kinh tế kỹ thuật du lịch
Học sinh trường trung cấp kinh tế kỹ thuật du lịch

Lịch công tác

  • Lịch công tác tuần (từ 18/10/2021 đến 24/10/2021)
    Lịch công tác tuần (từ 11/10/2021 đến 17/10/2021)
  • Lịch công tác tuần (từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)
    Lịch công tác tuần (từ 27/9/2021 đến 03/10/2021)
  • Lịch công tác tuần (từ 20/9/2021 đến 26/9/2021)
    Lịch công tác tuần (từ 13/9/2021 đến 19/9/2021)

Video


Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình tuyển sinh các hệ Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Đại học – Thạc sĩ liên tục trong năm!

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình