Trang chủ / Quyết định

Quyết định thành lập Đoàn tham dự hội giảng năm 2023

Quyết định thành lập Đoàn tham dự hội giảng năm 2023

Quyết định số 283 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2021

QĐ 283 v.v kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng 2021

Quyết định 289 về việc ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước

Quyết định 289 về việc ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước

Quyết định số 252 về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai năm 2021

Quyết định sô 252 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai năm 2021

Quyết định 247/QĐ-TCKTKTDL về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

QĐ 247 thành lập hội đồng khoa học và đào tạo

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các tổ Phòng chống dịch Covid-19

Quyết định 174- Thành lập Ban chỉ đạo, chống dịch Covid-19 Phân công nhiệm vụ Quyết định 175- Thành lập các tổ an toàn Covid-19

Quyết định 161 về việc ban hành Quy chế làm việc nhà trường

QĐ số 161 về việc ban hành Quy chế làm việc

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh – Kế hoạch tuyển sinh năm 2021

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2021 Kế hoạch tuyển sinh năm 2021

Quyết định thành lập – Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai năm 2021

Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống thiên tai 2021 Phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo phòng chống thiên tai

QĐ số 94 về việc Tổ chức huấn luyện cho tiểu đội tự vệ nhà trường năm 2020

QĐ số 94 về việc Tổ chức huấn luyện cho giáo viên, cán bộ công nhân viên thuộc tiểu đội tự vệ nhà trường năm 2020

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hướng tích cực trong dạy nghề cho đối tượng học sinh 9+
Trường Trung cấp KT-KT&DL Ninh Binh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 4/3023
Giải thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lớp Hướng dẫn du lịch K6

Lịch học

Video


Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình tuyển sinh các hệ Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông Đại học – Thạc sĩ liên tục trong năm!

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình