Thông báo giờ làm việc mùa Hè năm 2023

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình thông báo giờ làm việc mùa Hè như sau:

  • Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
  • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
  • Thời gian thực hiện: từ ngày 16/4/2023 đến ngày 15/10/2023

Cụ thể tại: Thông báo giờ làm việc mùa hè 2023