Giải thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2022

Công đoàn Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình tham gia giải Thể thao Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình – Chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình và Hưởng ứng tháng Công nhân năm 2022. Giải được tổ chức từ ngày 14/4/2022 đến ngày 16/4/2022 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Một số hình ảnh của đoàn tại giải đấu: